ספקים

חלק בלתי נפרד מההצלחה שלנו

קבלו מידע נוסף על הציפיות שלנו, המוצרים והשירותים שאנו רוכשים ועל דרישות נוספות בנוגע לספקים.

התנהלות

בטיחות הרכיבים ואיכות התהליך

מוצרים בטיחותיים ואמינים הם חלק חיוני במחוייבות שלנו לשיפור בריאות האדם.

קווים מנחים לספק

הקווים המנחים שלנו לספק עוזרים לבסס ולשמר קשרים עסקיים איתנים

ספקי Abbott נדרשים לקרוא ולהסכים לקווים המנחים לספק (אנגלית) המתארים את הציפיות הבאות:

 • התנהגות אתית
 • יושרה בעסקים ותחרות הוגנת
 • פרטיות
 • זכויות עובדים והגנה על העובד
 • רווחת בעלי חיים
 • התנהלות סביבתית
 • נוהלי בריאות ובטיחות

אחריות חברתית

הספקים שלנו עומדים בסטנדרטים חשובים בענייני אחריות חברתית

ביצוע הערכה לספקים קיימים הוא חלק מהמשימה שלנו, בהיותנו חברה המגלה אחריות חברתית. אנו מעריכים את יכולתם לספק תנאי עבודה בטיחותיים ולהתנהג בכבוד כלפי קבלנים עצמאיים, כמו גם לקיים נהלים אתיים, תהליכי ייצור תוך אחריות סביבתית ומערכות ניהול מצוינות. 

בנוסף, חברת Abbott מנהלת עסקים רק עם ספקים המוודאים שהעסק שלהם נקי מסחר בבני אדם ומעבדות. 

לקבלת מידע נוסף בנוגע לתוכנית האחריות החברתית לספקים שלנו, עיינו במדור השאלות הנפוצות, בחשיפה שלנו בהתייחס לחוק השקיפות בשרשרת האספקה של קליפורניה או צרו קשר בכתובת AbbottSupplierSocialResponsibilityProgram@abbott.com.

ספקים מועמדים

נא למסור מידע על החברה שלכם

ספקים מועמדים (לא בבעלות מגוונת), יכולים להגיש את המידע בנוגע לחברה בכתובת supplier@abbott.com. נא לכלול את קו המוצרים העיקרי שלכם בשורת הנושא.

הערה: ספקים בבעלות מגוונת: לחצו כאן עבור תיבת דוא"ל לספקים בבעלות מגוונת.

ביצועים

אנו מעודדים את ביצועי הספקים באמצעות משוב

קבענו קריטריונים למדידת הביצועים של הספקים בעלי ההשפעה הגדולה ביותר על החברה שלנו. ניטור הביצועים, כמתואר בעלון תוכנית ביצועי הספקים, מתבצע עבור קבוצת ספקים זו.

קשר עם אנשים ממקצועות הרפואה

קיום הסטנדרטים האתיים הגבוהים ביותר

נוהלי התפעול שלנו ליצירת קשרים עם אנשי המקצוע הרפואיים ועם לקוחות בארצות הברית, משמשים בתור מדריך-עיון שיסייע לספקים לעמוד בדרישות נוהלי התפעול שלנו למימון תוכניות, כאשר הם מבצעים עבודות מטעמנו. הממונה על ענייני אתיקה וציות ואכיפה במחלקה צריך לאשר מראש כל חריגה מנהלים אלה.

 

נהלים אלה תקפים מיום 1 בינואר 2013.

דרישות רכש

דרישות הזמנת רכש עבור ארה"ב

עבור הזמנות רכש בארה"ב, התנאים וההתניות (T&C) החלים על תנאים והתניות מהותיים ועבור תנאים והתניות למתן שירותים יחולו על כל העסקאות שבהן חברת Abbott היא הרוכש. אם קיים הסכם נפרד בין Abbott לספק, התנאים וההתניות המפורטים בהסכם כתוב מעין זה יקבעו בנוגע לכל מחלוקת בענייני הזמנות רכש ותנאים והתניות. למידע נוסף, נא לעיין במסמך הערות לספק הזמנת רכש בארה"ב.

מה אנו רוכשים

אנו רוכשים מגוון סחורות ושירותים

 

בשנת 2014 רכשנו סחורות ושירותים בסכום של כ-10 מיליארד דולר מלמעלה מ-22,000 ספקים ברחבי העולם. בין סוגי הסחורות והשירותים שאנו רוכשים ניתן למנות:

 • פרסום
 • מוצרים חקלאיים
 • בנקאות
 • מוצרים ביולוגיים
 • ציוד ייצור
 • מוצרים כימיים
 • שירותים מסחריים
 • פרסום
 • פגישות/אירועים
 • דפוס
 • מחשבים/מוצרי מחשבים
 • בנייה
 • מוצרים לשימוש חד-פעמי
 • אלקטרוניקה
 • אנרגיה/שירותים ציבוריים (חשמל, מים, וכדו')
 • שירותי הנדסה
 • צי רכב/שירות
 • שירותי מזון
 • דלקים/שמנים
 • מכלי זכוכית
 • שירותים לאנשי מקצועות הרפואה (HCP)
 • ארגונים לשירותי בריאות (HCO)
 • חלקים של תבניות מזרקים
 • טכנולוגיית מידע (IT)/שירותי טלקומוניקציה
 • שירותי חצרנות/כביסה
 • עיצוב נוף/סלילה/אספלט
 • שירותים משפטיים
 • שירותי לוגיסטיקה/תחבורה
 • חלקים המיוצרים במכונה
 • חקר שווקים
 • ייצור מתכות
 • מוצרי תחזוקה, תיקונים ושיפוצים
 • מחטים/צינוריות
 • ציוד משרדי ושירותים 
 • אריזה/אספקה/תוויות
 • הדברת מזיקים/פינוי פסולת
 • שירותים מקצועיים
  • ייעוץ
  • פיננסי
  • משאבי אנוש
  • יחסי ציבור
  • הדרכה
 • מוצרי בטיחות
 • תרופות מתוזמנות/אלכוהול SDA
 • ייצור על ידי צדדים שלישיים
 • תובלה ומשלוח
 • תחזוקת רכב