מדיניות הפרטיות

מדיניות פרטיות ואבטחה
אבוט מחויבת לשמירת הפרטיות שלך באינטרנט. אנו מבינים את חשיבותה של הפרטיות ללקוחותינו ולמבקרים באתר האינטרנט שלנו. החברה לא תאסוף דרך אתר זה מידע אישי מהמבקרים, והנך מתבקש שלא למסור לאבוט כל מידע אישי דרך אתר זה.

באתר זה ייתכן כי החברה תעשה שימוש ב-"קוקיות" לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, ולצרכי אבטחת מידע. קוקיות הינם קבצי טקסט אשר יוצר הדפדפן לבקשת שרת האתר. חלקן של הקוקיות פוקע עם סגירת הדפדפן וחלקם מאוחסן על גבי הדיסק הקשיח של מחשבך. במידה ואינך מעוניין בקבלת הקוקיות, ניתן למנוע זאת על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן מחשבך. כן ניתן למחוק קוקיות שנשמרו במחשבך. לביצוע פעולות אלה יש להיעזר במידע העזרה שניתן במסגרת דפדפן האינטרנט המותקן במחשבך. עם זאת, יש לזכור כי מחיקת הקוקיות או הפסקת קבלתם עלולה למנוע גישה לדפים ולשירותים מסוימים באתר, ובאתרי אינטרנט אחרים.

קוקיות יכולות לשפר את שימושך באתר זה מכיוון שהן מאפשרות לחברה לספק שירות טוב יותר, התאמה אישית של אתר זה בהתבסס על העדפותיהם של הלקוחות, ליצור חישובים סטטיסטים, לנתח מגמות, לנהל ולשפר את אתרי החברה.

תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתרים נוספים של אבוט אשר קישוריהם מופיעים באתר זה, יהיו בהתאם לקבוע באתרים נוספים אלו.

תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתרים של ספק שלישי, חברות בת וחברות מסונפות אשר קישוריהם מופיעים באתר זה, יהיו בהתאם לקבוע באתרים אלו.

הגבלת אחריות
אבוט אינה נושאת בכל חבות בגין החומרים, המידע והדעות הנמסרות, המתפרסמות או המונגשות באופן אחר באמצעות אתר אינטרנט זה.הסתמכות על החומרים, המידע והדעות האלה תהיה באחריותך בלבד. אבוט מתנערת מכל אחריות בגין פציעה או נזק הנובעים מהשימוש באתר אינטרנט זה, או בתוכן הכלול בו.

אתר אינטרנט זה, התוכן שבאתר, והמוצרים והשירותים המסופקים או המונגשים באמצעות אתר אינטרנט זה ניתנים על בסיס "כמות שהוא" ו"כמות שהוא זמין", עם כל הפגמים.בשום מקרה, אבוט, או חברות הבת והחברות המסונפות שלה, הספקים שלה או המנהלים, העובדים או הסוכנים שלהם בהתאמה, לא ישאו באחריות בגין כל נזק מכל סוג שהוא, על פי כל תיאוריה משפטית, הנובעים מהשימוש שלך או מדברים הקשורים לכך, או מאי יכולתך לעשות שימוש, באתר אינטרנט זה, בתוכן שבאתר, בשירותים כלשהם המסופקים דרך או באמצעות אתר אינטרנט זה או כל אתר מקושר, כולל כל נזק מיוחד, עקיף, בר ענישה, מקרי, המשמש כאזהרה או תוצאתי כולל, בין השאר, חבלה גופנית, הפסד כספי או נזקים הנובעים מאיחור, הפרעה בשירות, וירוסים, מחיקת קבצים או תקשורת אלקטרונית, או שגיאות, השמטות או אי דיוקים אחרים באתר אינטרנט זה או בתוכן של האתר, בין אם מתגלה או לא מתגלה רשלנות מצד אבוט או מי מטעמה ובין אם נאמר או לא נאמר לאבוט על האפשרות לנזקים מעין אלה. שים/י לב לכך שהודעות משפטיות נוספות, כתבי ויתור, ותנאים והתניות אחרים יכולים לחול על אתר אינטרנט זה ועל אתרים אחרים הנמצאים בבעלות אבוט, חברות הבת או החברות המסונפות שלה, או המופעלים על ידן.

כללי
מוסכם עליך שתנאים והתניות אלה מתארים את ההסכם כולו בינינו בהתייחס לנושא שלו. אתר Abbott.co.il נבנה ומתופעל בהתאם לחוקים של מדינת ישראל. החוקים של מדינת ישראל יקבעו בנוגע לתנאים ולהתניות המופיעים במסמך זה, מבלי לתת תוקף לכל עיקרון של מתקל הדינים. אם בית דין בעל סמכות שיפוטית מתאימה מוצא שהוראה כלשהי בתנאים והתניות אלה חסר תוקף או לא ניתן לאכיפה, מוסכם עליך שההוראות האחרות בתנאים והתניות אלה יישארו במלוא תוקפם.

  • share שתף
  • print הדפס
  • download הורד
true
סגור חלונית

אתה עומד לצאת לאתר אינטרנט אחר של חברת Abbott שהוא ספציפי למדינה או לאזור

חשוב לזכור שאתר האינטרנט שביקשת מיועד לתושבי מדינה או מדינות מסוימות, כפי שמוזכר באותו אתר. כתוצאה מכך, ייתכן שהאתר כולל מידע על תרופות, מיכשור רפואי ומוצרים או שימושים אחרים בנוגע לאותם מוצרים שאינם מאושרים לשימוש במדינות או באזורים אחרים.


ייתכן שאתר האינטרנט שביקשת אינו מותאם כהלכה לגודל המסך שלך.

האם אתה מעוניין להמשיך ולצאת מאתר האינטרנט הזה?

סגור חלונית

אתה עומד לצאת ממשפחת אתרי האינטרנט של חברת Abbott לאתר אינטרנט של צד שלישי

הקישורים המובילים אל מחוץ לאתרי האינטרנט העולמיים של Abbott אינם נמצאים בשליטתה של חברת Abbott, וחברת Abbott אינה אחראית בקשר לתכנים באתרים מעין אלה או של כל קישור נוסף אחר מתוך אותם אתרים. חברת Abbott מספקת את הקישורים האלה לך בלבד לצורך נוחות, וההכללה של קישור כלשהו אינה מהווה המלצה של Abbott על האתר המקושר.


כמו כן ייתכן שאתר האינטרנט שביקשת אינו מותאם כהלכה לגודל המסך שלך.

האם אתה מעוניין להמשיך ולצאת מאתר האינטרנט הזה?