מדיניות הפרטיות

מדיניות פרטיות ואבטחה
אבוט מחויבת לשמירת הפרטיות שלך באינטרנט. אנו מבינים את חשיבותה של הפרטיות ללקוחותינו ולמבקרים באתר האינטרנט שלנו. החברה לא תאסוף דרך אתר זה מידע אישי מהמבקרים, והנך מתבקש שלא למסור לאבוט כל מידע אישי דרך אתר זה.

באתר זה ייתכן כי החברה תעשה שימוש ב-"קוקיות" לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, ולצרכי אבטחת מידע. קוקיות הינם קבצי טקסט אשר יוצר הדפדפן לבקשת שרת האתר. חלקן של הקוקיות פוקע עם סגירת הדפדפן וחלקם מאוחסן על גבי הדיסק הקשיח של מחשבך. במידה ואינך מעוניין בקבלת הקוקיות, ניתן למנוע זאת על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן מחשבך. כן ניתן למחוק קוקיות שנשמרו במחשבך. לביצוע פעולות אלה יש להיעזר במידע העזרה שניתן במסגרת דפדפן האינטרנט המותקן במחשבך. עם זאת, יש לזכור כי מחיקת הקוקיות או הפסקת קבלתם עלולה למנוע גישה לדפים ולשירותים מסוימים באתר, ובאתרי אינטרנט אחרים.

קוקיות יכולות לשפר את שימושך באתר זה מכיוון שהן מאפשרות לחברה לספק שירות טוב יותר, התאמה אישית של אתר זה בהתבסס על העדפותיהם של הלקוחות, ליצור חישובים סטטיסטים, לנתח מגמות, לנהל ולשפר את אתרי החברה.

תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתרים נוספים של אבוט אשר קישוריהם מופיעים באתר זה, יהיו בהתאם לקבוע באתרים נוספים אלו.

תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתרים של ספק שלישי, חברות בת וחברות מסונפות אשר קישוריהם מופיעים באתר זה, יהיו בהתאם לקבוע באתרים אלו.