התנהלות

הבטחת בטיחות הרכיבים ואיכות התהליך

כחברה מובילה בשירותי הבריאות בעולם, המטרה שלנו היא ליצור ולפתח מוצרים המשמרים ומשפרים את החיים.נקודת מיקוד מרכזית במטרה הזאת היא לוודא שהמוצרים שלנו בטיחותיים ויעילים, ושהם מעניקים את התועלת המצופה מהם.

דרישות בטיחות