A person's hand spoon-feeding a baby in a yellow bib. A person's hand spoon-feeding a baby in a yellow bib. A person's hand spoon-feeding a baby in a yellow bib. A person's hand spoon-feeding a baby in a yellow bib.
אודות הטיפול התרופתי

מניעים את פוטנציאל הבריאות הגלובלית

אין להתייחס לבריאות טובה כאל דבר מובן מאליו. התרופות המהימנות שלנו מבטיחות כי אנשים יקבלו את כל הדרוש להם על מנת לשוב ולעשות את הדברים האהובים עליהם.

אנשים רבים ברחבי העולם מסתמכים על תרופות במחיר שווה לכל נפש ובאיכות גבוהה, על מנת לחיות חיים בריאים יותר. לכן, אנו מתמקדים במתן האפשרות לספק תרופות ותיקות באיכות גבוהה למיליוני אנשים. אנו מציעים אפשרויות טיפול במספר תחומי ליבה טיפוליים, לרבות מערכת העיכול, בריאות הלב, בריאות האישה, מערכת הנשימה וחיסוני שפעת. המוניטין שלנו, המייצג איכות ואמינות, מניע אותנו להמשיך ולשפר את התרופות שלנו ליותר יעילות, יותר קלות להשגה ופעילות מהר יותר.

תרופות מהימנות

מותגים איכותיים במקום בו הם הכי נדרשים

אנו מציעים את התרופות שלנו למדינות שונות, ומתאימים את התכשירים שלנו לצרכי הבריאות הספציפיים של האוכלוסייה המקומית - אנו מבטיחים למטופלים גישה לתכשירים שלנו במקום ובזמן שבהם הם הכי נדרשים.

true
סגור חלונית

אתה עומד לצאת לאתר אינטרנט אחר של חברת Abbott שהוא ספציפי למדינה או לאזור

חשוב לזכור שאתר האינטרנט שביקשת מיועד לתושבי מדינה או מדינות מסוימות, כפי שמוזכר באותו אתר. כתוצאה מכך, ייתכן שהאתר כולל מידע על תרופות, מיכשור רפואי ומוצרים או שימושים אחרים בנוגע לאותם מוצרים שאינם מאושרים לשימוש במדינות או באזורים אחרים.


ייתכן שאתר האינטרנט שביקשת אינו מותאם כהלכה לגודל המסך שלך.

האם אתה מעוניין להמשיך ולצאת מאתר האינטרנט הזה?

סגור חלונית

אתה עומד לצאת ממשפחת אתרי האינטרנט של חברת Abbott לאתר אינטרנט של צד שלישי

הקישורים המובילים אל מחוץ לאתרי האינטרנט העולמיים של Abbott אינם נמצאים בשליטתה של חברת Abbott, וחברת Abbott אינה אחראית בקשר לתכנים באתרים מעין אלה או של כל קישור נוסף אחר מתוך אותם אתרים. חברת Abbott מספקת את הקישורים האלה לך בלבד לצורך נוחות, וההכללה של קישור כלשהו אינה מהווה המלצה של Abbott על האתר המקושר.


כמו כן ייתכן שאתר האינטרנט שביקשת אינו מותאם כהלכה לגודל המסך שלך.

האם אתה מעוניין להמשיך ולצאת מאתר האינטרנט הזה?