סינגפור

Singapore
 • Nutritional Products

  Abbott Laboratories (Singapore) Private Limited

  1 Maritime Square #12-01

  HarbourFront Centre

  Singapore 099253 Republic of Singapore

  Telephone: (65) 6278 7366

  Facsimile: (65) 6273 3507

 • Pharmaceuticals & Diabetes Care

  Abbott Laboratories (Singapore) Private Limited

  1 Maritime Square #12-09

  HarbourFront Centre

  Singapore 099253 Republic of Singapore

  Telephone: (65) 6278 7366

  Facsimile: (65) 6271 2998 (Diabetes Care)

  Facsimile: (65) 6273 3507 (Pharma)

 • ANI Area Office

  Abbott Laboratories (Singapore) Private Limited

  1 Maritime Square #12-03

  HarbourFront Centre

  Singapore 099253

  Telephone: (65) 6278 7366

  Facsimile: (65) 6278 5114

 • Abbott Area Offices (excl. ANI, AV & AM)

  Abbott Laboratories (Singapore) Private Limited

  103 Penang Road #03-01

  Visioncrest Commercial

  Singapore 238467

  Telephone: (65) 6885 0000

  Facsimile: (65) 6884 7983

 • Medical Optics

  AMO (Singapore) Private Limited

  150 Beach Road #27-01, Gateway West

  Singapore 189720

  Telephone: (65) 6844 8833

  Facsimile: (65) 6844 8884

 • Molecular

  Abbott Laboratories (Singapore) Private Limited

  1 Maritime Square #11-10

  HarbourFront Centre

  Singapore 099253 Republic of Singapore

  Telephone: (65) 6277 3200

  Facsimile: (65) 6274 0751

 • Diagnostics

  Abbott Laboratories (Singapore) Private Limited

  1 Maritime Square #11-12

  HarbourFront Centre

  Singapore 099253 Republic of Singapore

  Telephone: (65) 6277 3300

  Facsimile: (65) 6270 8873

 • Vascular

  Abbott Laboratories (Singapore) Private Limited

  1 Maritime Square #11-22

  HarbourFront Centre

  Singapore 099253 Republic of Singapore

  Telephone: (65) 6270 0760

  Facsimile: (65) 6270 2920

 • Nutrition Research & Development

  Abbott Nutrition Research & Development (ANRD)

  20 Biopolis Way, #09 -01/02

  Centros, Singapore 138668

  Telephone: (65) 6801 6200

  Facsimile: (65) 6478 9010

true
סגור חלונית

אתה עומד לצאת לאתר אינטרנט אחר של חברת Abbott שהוא ספציפי למדינה או לאזור

חשוב לזכור שאתר האינטרנט שביקשת מיועד לתושבי מדינה או מדינות מסוימות, כפי שמוזכר באותו אתר. כתוצאה מכך, ייתכן שהאתר כולל מידע על תרופות, מיכשור רפואי ומוצרים או שימושים אחרים בנוגע לאותם מוצרים שאינם מאושרים לשימוש במדינות או באזורים אחרים.


ייתכן שאתר האינטרנט שביקשת אינו מותאם כהלכה לגודל המסך שלך.

האם אתה מעוניין להמשיך ולצאת מאתר האינטרנט הזה?

סגור חלונית

אתה עומד לצאת ממשפחת אתרי האינטרנט של חברת Abbott לאתר אינטרנט של צד שלישי

הקישורים המובילים אל מחוץ לאתרי האינטרנט העולמיים של Abbott אינם נמצאים בשליטתה של חברת Abbott, וחברת Abbott אינה אחראית בקשר לתכנים באתרים מעין אלה או של כל קישור נוסף אחר מתוך אותם אתרים. חברת Abbott מספקת את הקישורים האלה לך בלבד לצורך נוחות, וההכללה של קישור כלשהו אינה מהווה המלצה של Abbott על האתר המקושר.


כמו כן ייתכן שאתר האינטרנט שביקשת אינו מותאם כהלכה לגודל המסך שלך.

האם אתה מעוניין להמשיך ולצאת מאתר האינטרנט הזה?