טאיוואן

Taiwan
 • Nutritional Products

  Abbott Laboratories Services Corp. Taiwan Branch

  6th Floor, No. 51 & No. 49

  Min Sheng East Road, Section 3

  Taipei 104, Taiwan

  Telephone: (886 2) 2505 0828

  Facsimile: (886 2) 2505 3600

 • Diabetes Care & Molecular

  Abbott Laboratories Services Corp. Taiwan Branch

  14th Floor, No. 49

  Min Sheng East Road, Section 3

  104 Taipei Taiwan

  Telephone: (886 2) 2505 0828

  Diabetes Care Facsimile: (886 2) 2517 6348

  Molecular Facsimile: (886 2) 2517 6136

 • Medical Optics

  Abbott Laboratories Services Corp. Taiwan Branch

  10th Floor, No. 51

  Ming Sheng East Road, Section 3

  Taipei 104, Taiwan

  Telephone: (886 2) 2505 0828

  AMO Facsimile: (886 2) 2501 9292

 • Vascular

  Abbott Laboratories Services Corp. Taiwan Branch

  7th Floor, No. 51

  Ming Sheng East Road, Section 3

  Taipei 104, Taiwan

  Telephone: (886 2) 2505 0828

  Vascular Facsimile: (886 2) 2501 8183

 • Diagnostics

  Abbott Laboratories Services Corp. Taiwan Branch

  5F-2, 186, Jien Yi Road, Chung Ho District

  New Taipei City 235, Taiwan

  Telephone: (886 2) 8228 0805

  Facsimile: (886 2) 8228 0978

 • Established Pharmaceutical Division

  Abbott Laboratories Services Corp. Taiwan Branch

  14th Floor, No. 49

  Min Sheng East Road, Section 3

  Taipei 104, Taiwan

  Telephone: (886 2) 2505 0828

  Facsimile: (886 2) 2501 4588

true
סגור חלונית

אתה עומד לצאת לאתר אינטרנט אחר של חברת Abbott שהוא ספציפי למדינה או לאזור

חשוב לזכור שאתר האינטרנט שביקשת מיועד לתושבי מדינה או מדינות מסוימות, כפי שמוזכר באותו אתר. כתוצאה מכך, ייתכן שהאתר כולל מידע על תרופות, מיכשור רפואי ומוצרים או שימושים אחרים בנוגע לאותם מוצרים שאינם מאושרים לשימוש במדינות או באזורים אחרים.


ייתכן שאתר האינטרנט שביקשת אינו מותאם כהלכה לגודל המסך שלך.

האם אתה מעוניין להמשיך ולצאת מאתר האינטרנט הזה?

סגור חלונית

אתה עומד לצאת ממשפחת אתרי האינטרנט של חברת Abbott לאתר אינטרנט של צד שלישי

הקישורים המובילים אל מחוץ לאתרי האינטרנט העולמיים של Abbott אינם נמצאים בשליטתה של חברת Abbott, וחברת Abbott אינה אחראית בקשר לתכנים באתרים מעין אלה או של כל קישור נוסף אחר מתוך אותם אתרים. חברת Abbott מספקת את הקישורים האלה לך בלבד לצורך נוחות, וההכללה של קישור כלשהו אינה מהווה המלצה של Abbott על האתר המקושר.


כמו כן ייתכן שאתר האינטרנט שביקשת אינו מותאם כהלכה לגודל המסך שלך.

האם אתה מעוניין להמשיך ולצאת מאתר האינטרנט הזה?