בריטניה

United Kingdom
 • Abbott House

  Abbott House

  Vanwall Business Park

  Vanwall Road

  Maidenhead

  SL6 4XE

  Telephone: 01628 773355

  DOWNLOAD MAP

   

  Sovereign House

  1-2 Bingham Road

  Sittingbourne

  Kent

  ME10 3SU

  Tel: 01795 512100

   

   

  For all recruitment enquiries, please contact the Talent Acquisition department.

 • Abbott routinely monitors the safety of all its medicines. This includes reviews of safety data from clinical studies, and the collection of reports and cases of adverse events for marketed products. Suspected adverse drug reactions (ADRs) or side effects to your medicine should be reported using the Yellow Card system at http://yellowcard.mhra.gov.uk. If you experience side effects or need treatment advice, please contact your doctor, nurse or pharmacist.

 • Diabetes Care - Operations

  Abbott Diabetes Care, Ltd.

  Range Road

  Witney

  Oxfordshire OX29 0YL

  Customer careline: 0800 170 1177

 • Abbott Informatics

  Abbott Informatics

  2nd Floor

  Crossgate House

  Cross Street, Sale

  M33 7FT, UK

  Phone:  +44 (0)161 711 0340

   

true
סגור חלונית

אתה עומד לצאת לאתר אינטרנט אחר של חברת Abbott שהוא ספציפי למדינה או לאזור

חשוב לזכור שאתר האינטרנט שביקשת מיועד לתושבי מדינה או מדינות מסוימות, כפי שמוזכר באותו אתר. כתוצאה מכך, ייתכן שהאתר כולל מידע על תרופות, מיכשור רפואי ומוצרים או שימושים אחרים בנוגע לאותם מוצרים שאינם מאושרים לשימוש במדינות או באזורים אחרים.


ייתכן שאתר האינטרנט שביקשת אינו מותאם כהלכה לגודל המסך שלך.

האם אתה מעוניין להמשיך ולצאת מאתר האינטרנט הזה?

סגור חלונית

אתה עומד לצאת ממשפחת אתרי האינטרנט של חברת Abbott לאתר אינטרנט של צד שלישי

הקישורים המובילים אל מחוץ לאתרי האינטרנט העולמיים של Abbott אינם נמצאים בשליטתה של חברת Abbott, וחברת Abbott אינה אחראית בקשר לתכנים באתרים מעין אלה או של כל קישור נוסף אחר מתוך אותם אתרים. חברת Abbott מספקת את הקישורים האלה לך בלבד לצורך נוחות, וההכללה של קישור כלשהו אינה מהווה המלצה של Abbott על האתר המקושר.


כמו כן ייתכן שאתר האינטרנט שביקשת אינו מותאם כהלכה לגודל המסך שלך.

האם אתה מעוניין להמשיך ולצאת מאתר האינטרנט הזה?