אוסטרליה

Australia
 • AUSTRALIA

    

 • NEW ZEALAND

    

 • CORE DIAGNOSTICS, MOLECULAR AND POINT OF CARE

  299 Lane Cove Road

  Macquarie Park, NSW 2113

   

  Locked Bag 2005

  North Ryde, NSW 1670

   

  Phone:   (61 2) 9857 1111

  Fax:   (61 2) 9857 1122

  Customer Service Phone:   1800 659 554

  Customer Service Fax:   1800 761 080

  Telephone Support:   1800 816 696

   

   

   

 • DIAGNOSTICS AND POINT OF CARE

  Ground Floor, Bldg D

  4 Pacific Rise

  Mount Wellington

  Auckland 1060

   

  PO Box 22-801

  Otahuhu

  Auckland 1640

   

  Phone:   (64 9) 573 6030

  Fax:   (64 9) 573 6040

  Customer Service Phone (toll-free) : 0800 656 233


  After Hours: 0800 434 246

  Facsimile: 0800 656 234 • DIABETES CARE

  666 Doncaster Road

  Doncaster, VIC 3108

   

  Phone:   (61 3) 9843 7100

  Fax:   (61 3) 9855 8020

  Customer Service Phone (toll free): 1800 801 478

  Customer Service Email: adc-cs.au@abbott.com

 •      • NUTRITION PRODUCTS

  299 Lane Cove Road

  Macquarie Park, NSW 2113

   

  Locked Bag 2005

  North Ryde, NSW 1670

   

  Phone:  (61 2) 9384 9700

  Fax:   (61 2) 9384 9800

  Customer Service Phone (toll free): 1800 225 311

  Customer Service Email: customerserviceaustralia@abbott.com


  For medical queries about Abbott nutrition products,
  please contact Medical Information on:

  Phone (toll free): 1800 225 311

  Email:   medicalinformation@abbott.com

 • NUTRITIONAL PRODUCTS

  Ground Floor, Bldg. D

  4 Pacific Rise

  Mount Wellington

  Auckland 1640

   

  PO Box 22-801

  Otahuhu

  Auckland 1640

   

  Phone:   (64 9) 573 6030

  Fax:   (64 9) 573 6040

  Customer Service Toll Free: 0800 737 115 • VASCULAR

  299 Lane Cove Road

  Macquarie Park, NSW 2113

   

  Locked Bag 2005

  North Ryde, NSW 1670

   

  Phone:   (61 2) 8879 2800

  Fax:   (61 2) 8879 2805

  Customer Service Phone: 1800 550 939

  Customer Service Email: acs@av.abbott.com

 • VASCULAR

  Ground Floor,

  Bldg. D,

  4 Pacific Rise,

  Mount Wellington,

  Auckland 1640

   

  Phone:  (64 9) 524 6580

  Fax:   (64 9) 524 6584 • VISION (MEDICAL OPTICS)

  299 Lane Cove Road

  Macquarie Park, NSW 2113

   

  Locked Bag 2005

  North Ryde, NSW 1670

   

  Phone:  (61 2) 9855 0100

  Fax:   (61 2) 9855 0190

  Customer Service Phone (toll free): 1800 266 111

  Customer Service Fax (toll free): 1800 266 222

  Customer Service

  Email:   amo.orders.anz@abbott.com

 • VISION (MEDICAL OPTICS)

  Ground Floor, Building D

  4 Pacific Rise

  Mount Wellington,

  Auckland 1060

   

  Phone:   0800 266 700

  Fax:  0800 266 465

  Email:   amo.orders.anz@abbott.com • INFORMATICS

  Level 11, 350 Collins Street

  Melbourne, VIC 3000

   

  Phone: (61 3) 9670 0678

   

   

true
סגור חלונית

אתה עומד לצאת לאתר אינטרנט אחר של חברת Abbott שהוא ספציפי למדינה או לאזור

חשוב לזכור שאתר האינטרנט שביקשת מיועד לתושבי מדינה או מדינות מסוימות, כפי שמוזכר באותו אתר. כתוצאה מכך, ייתכן שהאתר כולל מידע על תרופות, מיכשור רפואי ומוצרים או שימושים אחרים בנוגע לאותם מוצרים שאינם מאושרים לשימוש במדינות או באזורים אחרים.


ייתכן שאתר האינטרנט שביקשת אינו מותאם כהלכה לגודל המסך שלך.

האם אתה מעוניין להמשיך ולצאת מאתר האינטרנט הזה?

סגור חלונית

אתה עומד לצאת ממשפחת אתרי האינטרנט של חברת Abbott לאתר אינטרנט של צד שלישי

הקישורים המובילים אל מחוץ לאתרי האינטרנט העולמיים של Abbott אינם נמצאים בשליטתה של חברת Abbott, וחברת Abbott אינה אחראית בקשר לתכנים באתרים מעין אלה או של כל קישור נוסף אחר מתוך אותם אתרים. חברת Abbott מספקת את הקישורים האלה לך בלבד לצורך נוחות, וההכללה של קישור כלשהו אינה מהווה המלצה של Abbott על האתר המקושר.


כמו כן ייתכן שאתר האינטרנט שביקשת אינו מותאם כהלכה לגודל המסך שלך.

האם אתה מעוניין להמשיך ולצאת מאתר האינטרנט הזה?