אירלנד

Ireland
 • ABBOTT ESTABLISHED PHARMACEUTICALS DIVISION

  2.1 Woodford Business Park

  Santry

  Dublin 17

  Ireland

  Telephone: +353 (0)1 846 8700

  Fax: +353 (0)1 846 8701

 • ABBOTT IRELAND DIABETES CARE

  Donegal Town

  Donegal

  Ireland

  Tel: +353 (0)74 974 0200

 • ABBOTT IRELAND DIAGNOSTIC DIVISON

  Lisnamuck

  Longford

  Ireland

  Tel: +353 (0)43 333 1000

 • ABBOTT IRELAND DIAGNOSTIC DIVISION

  Finisklin Business Park

  Sligo

  Ireland

  Tel: +353 (0)71 915 6200

 • ABBOTT IRELAND NUTRITION DIVISION

  Dromore West

  Cootehill

  Cavan

  Ireland

  Tel: +353 (0)49 555 9200

 • ABBOTT IRELAND NUTRITION DIVISION

  Ballytivnan

  Sligo

  Ireland

  Tel: +353 (0)71 930 1800

 • ABBOTT IRELAND VASCULAR DIVISION

  Cashel Road

  Clonmel

  Tipperary

  Ireland

  Tel: +353 (0)52 617 3000

 • ABBOTT LABORATORIES IRELAND LTD.

  4051 Kingswood Drive

  Citywest Business Campus

  Dublin 24

  Ireland

  Tel: +353 (1)46 91500

 • ABBOTT MEDICAL OPTICS

  Block B

  Liffey Valley Office Campus

  Quarryvale

  Dublin

  Ireland

  Tel: +353 (0) 1 7782500

 • ABBOTT MEDICAL OPTICS

  Westport Business Park

  Lodge Road

  Westport

  Mayo

  Ireland

  Tel: +353 (0)98 51000

 • ABBOTT NUTRITION LTD.

  Fort Gary

  Finisklin Business Park

  Sligo

  Ireland

  Tel: +353 (0)71 919 5900

true
סגור חלונית

אתה עומד לצאת לאתר אינטרנט אחר של חברת Abbott שהוא ספציפי למדינה או לאזור

חשוב לזכור שאתר האינטרנט שביקשת מיועד לתושבי מדינה או מדינות מסוימות, כפי שמוזכר באותו אתר. כתוצאה מכך, ייתכן שהאתר כולל מידע על תרופות, מיכשור רפואי ומוצרים או שימושים אחרים בנוגע לאותם מוצרים שאינם מאושרים לשימוש במדינות או באזורים אחרים.


ייתכן שאתר האינטרנט שביקשת אינו מותאם כהלכה לגודל המסך שלך.

האם אתה מעוניין להמשיך ולצאת מאתר האינטרנט הזה?

סגור חלונית

אתה עומד לצאת ממשפחת אתרי האינטרנט של חברת Abbott לאתר אינטרנט של צד שלישי

הקישורים המובילים אל מחוץ לאתרי האינטרנט העולמיים של Abbott אינם נמצאים בשליטתה של חברת Abbott, וחברת Abbott אינה אחראית בקשר לתכנים באתרים מעין אלה או של כל קישור נוסף אחר מתוך אותם אתרים. חברת Abbott מספקת את הקישורים האלה לך בלבד לצורך נוחות, וההכללה של קישור כלשהו אינה מהווה המלצה של Abbott על האתר המקושר.


כמו כן ייתכן שאתר האינטרנט שביקשת אינו מותאם כהלכה לגודל המסך שלך.

האם אתה מעוניין להמשיך ולצאת מאתר האינטרנט הזה?